Наркы
”Алиби” кызматынын абоненттер үчүн наркы
Жазылгандан кийин, Сиз алгачкы 3 күн кызматты толугу менен акысыз колдоно аласыз! Андан кийин, “Алиби” кызматына жазылуу күнүнө 3 сом.